List Rady Parafialnej do Parafian 17-02-2021

Drodzy Parafianie,

Nasza parafia należy do grona nielicznych polskich wspólnot w Holandii. Już od ponad siedemdziesięciu lat wspólnota ta gromadzi się, by wielbić Boga. Jest to powód do chluby i dumy, a zarazem wielka odpowiedzialność za przekazanie dziedzictwa następnym pokoleniom. Kościół parafialny, w którym wspólnie się modlimy powstał w wyniku wielu starań różnych grup społecznych. Przy nim też już od ponad 25 lat prężnie działa polska szkoła, w której zaszczepiamy naszym dzieciom wartości chrześcijańskie. Stanowiąc więc część łańcucha pokoleń, jesteśmy zobowiązani do wdzięczności tym, którzy byli przed nami i świadomi odpowiedzialności za to, by przyszłe pokolenia również posiadały najcenniejszy dar, jakim jest wiara oraz płynące od Boga orędzie Ewangelii.

Nasza odpowiedzialność odnosi się również do wymiaru materialnego. To na nas wszystkich spoczywa powinność zatroszczenia się o parafię, powinność tym bardziej nagląca, że stan finansowy na dzień dzisiejszy jest dramatyczny z powodu przedłużającej się pandemii. Pomimo wielu poczynionych starań koszty utrzymania parafii przewyższają wpływy parafialnego budżetu. Jako Rada parafialna wzięliśmy na siebie obowiązek pomocy w organizacji i funkcjonowaniu naszej Parafii. Obowiązek ten jest w czasie pandemii szczególnym wyzwaniem, który możemy zrealizować tylko przy współpracy WSZYSTKICH parafian.

Dlatego też chcemy Państwu przedstawić naszą sytuację finansową i prosić o pomoc.

W minionym roku wpływy z tacy, składek składanych w kopertach, bezpośrednio na konto i zamawianych intencji wynosił €52,606, opłaty za kościoły € 16,595, a opłaty do biskupstwa € 54,348, inne wydatki € 3,745

Oznacza to, że rok 2020 zakończyliśmy na dużym minusie i tak też rozpoczęliśmy rok 2021, w którym dodatkowo opłaty do biskupstwa wzrosły o €2000. W tej kondycji finansowej jesteśmy w stanie utrzymać parafie przez 3-4 miesiące, co wywołuje w nas wielki niepokój.

Ośmielamy się, więc zwrócić do Was, Drodzy Parafianie z prośbą o pomoc. Będziemy potrzebowali dwojakiego wsparcia: modlitewnego oraz materialnego. Ofiara modlitewna oraz ofiara materialna będą znakiem łączności ze Wspólnotą Parafialną oraz wyrazem naszej troski o Kościół, jako wspólnotę wierzących oraz o kościół, jako miejsce naszego spotkania z żywym Jezusem. Ufamy, że z Bożą pomocą i opieką Matki Bożej wspólnie podołamy zadaniu.

Szczęść Boże, Rada Parafialna

Amsterdam 16.02.2021

 

Jak wspomóc  naszą parafię:

  1. Dokonując wpłaty na konto:
    NL44 INGB 0004 5299 04 Poolse Katholieke Missie Amsterdam
    Scarlattielaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
  2. Można skorzystać bezpośrednio z linku podanego niżej:
 Dziękujemy za Wasze zrozumienie i wsparcie.

Posts created 6

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

error: Content is protected !!