BIERZMOWANIE

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”  /KKK 1285/

Młodzież przygotowuje się do sakramentu bierzmowania w naszej polskiej szkole przez okres dwóch lat.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.
Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu,
Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania – uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym / październik /, Roratach, Drodze Krzyżowej.
Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej ogłoszonej przez papieża). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy.

 

Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mają osobne przygotowanie przez uczestnictwo w kilku katechezach i zaliczeniu podstawowego katechizmu. Spotkania dla dorosłych odbywają się w kościele. Dorośli mają obowiązek uczestnictwa w coniedzielnej mszy św. Termin takich spotkań jest ogłaszany w ciągu roku duszpasterskiego. Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych dotyczy osób zapisanych do naszej parafii.

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

error: Content is protected !!