MAŁŻEŃSTWO

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” /KKK 1601/

 

Narzeczeni / zapisani parafianie/ powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu przedłożyć następujące dokumenty:

dowód osobisty,
aktualną metrykę chrztu do ślubu (z datą do sześciu miesięcy wstecz),                                                                                                                                                      osoby nieochrzczone dokument z gminy o stanie wolnym
zaświadczenie o bierzmowaniu (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu w metryce chrztu),
Kopia świadectwa z religii z ostatniej klasy szkoły średniej,
Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego / nie ze szkoły/ + poradnictwo rodzinne,                                                                                                                                jeśli już wcześniej był kontrakt cywilny, akt zawarcia związku z Urzędu Stanu Cywilnego lub jeśli był wcześniej rozwód cywilny z inną osobą to akt rozwodu lub akt zgonu współmałżonka/i w przypadku wdowieństwa

Zaświadczenie o braku przeszkód do małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku „ślubu konkordatowego” w Polsce) dostarcza się bezpośrednio do parafii ślubu.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

error: Content is protected !!