MAŁŻEŃSTWO

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” /KKK 1601/

UWAGA! Wszystkie osoby, które wyprowadziły się z Polski automatycznie są wypisane z rodzinnych parafii. W każdym nowym miejscu zamieszkania należy zapisać się do parafii do której chodzi się i chce się przynależeć!  W nowej parafii załatwia się wszystkie formalności związane ze ślubem lub z innymi sakramentami nawet jeśli one odbędą się w Polsce.

Kandydaci do małżeństwa / zapisani parafianie/ powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu przedłożyć następujące dokumenty:

– dowód osobisty,
– aktualną metrykę chrztu do ślubu (z datą do sześciu miesięcy wstecz),                                                                                                    osoby nieochrzczone dokument z gminy o stanie wolnym
– zaświadczenie o bierzmowaniu (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu w metryce chrztu),
– Kopia świadectwa z religii z ostatniej klasy szkoły średniej,
– Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego / nie ze szkoły/ + poradnictwo rodzinne,
jeśli już wcześniej był kontrakt cywilny, akt zawarcia związku z Urzędu Stanu Cywilnego lub jeśli był wcześniej rozwód cywilny z inną osobą to akt rozwodu lub akt zgonu współmałżonka/i w przypadku wdowieństwa

W przypadku „ślubu konkordatowego” w Polsce – zaświadczenie o braku przeszkód do małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego dostarcza się bezpośrednio do parafii ślubu.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

error: Content is protected !!