CHRZEST

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” /KKK 1213/

Wskazane jest, aby imię dziecka wybrane było spośród imion świętych, by patron był dla dziecka wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego oraz orędownikiem z nieba.

Miesiąc przed chrztem Rodzice lub Rodzic / nie inny przedstawiciel rodziny / zapisany do naszej polskiej parafii powinien zgłosić się do kancelarii parafialnej z:

  • kopią holenderskiego aktu urodzenia dziecka,
  • dane o rodzicach chrzestnych: / imiona, nazwiska, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wyznanie /
  • specjalnym zaświadczeniem od rodziców chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której aktualnie mieszkają i jednocześnie są zapisani do parafii, a nie z miejsca zameldowania, że spełniają wymagania dotyczące bycia rodzicem chrzestnym i mogą pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej /patrz poniżej/. Takim zaświadczeniem nie jest zaświadczenie o bierzmowaniu

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

– ukończyli 16 rok życia,
– przyjęli sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania oraz sakrament Małżeństwa jeśli żyją z inną osobą
– są regularnie praktykującymi katolikami czyli uczestniczą regularnie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej, przystępują do spowiedzi i komunii św. oraz prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,   

–  zapisani do parafii na terenie swojego aktualnego miejsca zamieszkania

 

Chrzestnymi nie mogą być:

– sporadycznie praktykujące

– nie przystępujące do sakramentów św.

– osoby żyjące razem bez ślubu kościelnego

– nie zapisani do parafii na terenie swojego aktualnego miejsca zamieszkania /miejsce zameldowania nie ma żadnego znaczenia/

– bez bierzmowania

– obojętni religijnie

– nie katolicy

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

error: Content is protected !!