Kerkbalans – czyli jak skorzystać z ulgi podatkowej od darowizny na parafię?

Informacja o ulgach przy wpłacaniu darowizn na parafię (kerkbalans)

 

 Informacja nt. ulg podatkowych od darowizn na rzecz parafii katolickich na terenie Królestwa Niderlandów.

 

Kościół Katolicki w Królestwie Niderlandów a wraz z nim wszystkie jego parafie mają status instytucji ogólnej użyteczności publicznej (ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling) i posiada grupowy numer RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Umożliwia to uzyskanie, po spełnieniu ściśle określonych warunków, zwrotu podatku dochodowego od (części) darowizn dokonanych na rzecz jego jednostek, w tym na rzecz naszej parafii.

Możliwe są dwa sposoby zwrotu podatku od darowizny na rzecz parafii: z darowizny zwyczajnej i darowizny okresowej. Poniżej przedstawione są główne warunki dla obu rodzajów darowizn, których spełnienie umożliwia uzyskanie zwrotu od podatku.

Darowizna okresowa (periodieke gift):

 • Jest dokonana na rzecz instytucji ANBI

 • Składa się ze stałych i równomiernych okresowych wpłat.  Oznacza to darczyńca zobowiązuje się do wpłacania takiej samej sumy każdego roku przez okres minimum 5 lat. Rozłożenie wpłat w ciągu roku (np. 120 euro jeden raz w roku czy 10 euro, co miesiąc) pozostaje w gestii darczyńcy.

 • Jest zapisana w umowie darowizny okresowej wg wzoru Belastingdienst (Overeenkomst periodieke gift in geld) na okres minimum 5 lat lub w akcie notarialnym (do 2014 była to jedyna możliwość)

 • Nie została dokonana w celu uzyskania i nie skutkowała jakimkolwiek działaniem czy usługą ze strony instytucji obdarowanej

 • Może być odliczona od podstawy opodatkowania bez jakichkolwiek progów minimum czy maksimum, czyli również od względnie niewielkich darowizn

 • Wymaga zgody współmałżonka poświadczonej podpisem w formularzu umowy

 • W umowie możliwe jest zastrzeżenie przedwczesnego odstąpienia od umowy w przypadku zgonu określonej osoby np. współmałżonka lub brata.

 • Możliwe jest również zastrzeżenie przedwczesnego odstąpienia od umowy w przypadku np. utraty zatrudnienia lub niezdolności do pracy.

 • Przy braku takich zastrzeżeń dokonane już wpłaty potraktowane będą jako darowizna zwyczajna.

Darowizna zwyczajna (gewone gift)

 • Jest dokonana na rzecz instytucji ANBI

 • Jest dokonana dobrowolnie, czyli nie wynika z jakiegokolwiek zobowiązania

 • Nie została dokonana w celu uzyskania i nie skutkowała jakimkolwiek działaniem czy usługą ze strony instytucji obdarowanej

 • Może być wykazana za pomocą oficjalnych dokumentów takich jak pokwitowania czy wyciągi z kont bankowych

 • Może być odliczana od podatku zakresie od 1% (z minimum 60 euro) do 10% dochodu rocznego podlegającemu opodatkowaniu

Szczegółowe informacje na temat zwrotów zawarte są na stronach Belastingdienst, które najłatwiej znaleźć szukając pod hasłem „giften”.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/schenken-en-schenkbelasting

Przykłady

Poniższe przykłady są całkowicie fikcyjne i przedstawione jedynie w celu przybliżenia zasad uzyskiwania zwrotu podatku od darowizn. Nie uwzględniają one w szczególności specyfiki osób prowadzących działalność gospodarczą, które powinny omówić wykonanie darowizny i wystąpienie o zwrot podatku z biegłym księgowym.

Osoby zatrudnione mogą same ocenić możliwości uzyskania zwrotu dla określonych darowizn we własnej sytuacji wprowadzając chwilowo odpowiednie dane w swoim wstępnym zeznaniu podatkowym (Voorlopige Teruggave) na stronach Belastingdienst.

Przykład, Darowizna okresowa I

 • Państwo X mieszkają i pracują w Holandii i wykazują się roczna podstawą opodatkowania w wysokości 40 tys. euro:

 • Box 1: dochód z pracy i mieszkania  = 39 760

 • Box 2: dochód z udziałów w firmach = 0 euro

 • Box 3 dochód z oszczędności (suma 20 000 tys. euro) 30% od 4%= 240 euro

 • Podstawa opodatkowania: 40 000 euro rocznie, skutkująca opodatkowaniem w wysokości 15 000 euro rocznie

 • Państwo X zawierają pięcioletnią pisemną umowę o świadczeniu darowizny w wysokości 360 euro rocznie. Dzięki temu mogą zmniejszyć sumę podstawy opodatkowania o 360 euro do 40000-360= 39640 euro, co przy mającej zastosowanie stopie podatku 40,4% oznacza zwrot opodatkowania w wysokości 145,44 euro.

Przykład, darowizna zwyczajna I

Pan Y jest samotny i nie posiada partnerki w sensie prawa podatkowego (fiscale partner) a jego roczna podstawa opodatkowania wynosi 30 tys. euro

 • Box 1: dochód z pracy I mieszkania = 29 880 euro

 • Box 2: dochód z udziałów w firmach 0 euro

 • Box 3: dochód z oszczędności (suma 10 000 tys euro) 30% od 4%= 120 euro

 • Podstawa opodatkowania: 30 000 euro rocznie, skutkująca podatkiem dochodowym w wysokości 11 330 euro rocznie

Pan X złożył w 2016 ofiarę na rzecz parafii za pomocą przelewów bankowych w całkowitej sumie 420 euro rocznie. Po odliczeniu wartości progowej 1% podstawy opodatkowania (1% od 30000 euro = 300 euro) pan X występuje o zwrot podatku od darowizny zwyczajnej w wysokości 420-300=120 euro, co przy mającej zastosowanie stopie podatku dochodowego 40,4% skutkuje zwrotem w wysokości 120*40,4%=48,48 euro.

Przykład,  Darowizna zwyczajna II

Państwo Z są emerytami w Niderlandach a ich roczna podstawa opodatkowania wynosi 40 tys euro

 • box 1: dochód z emerytury i mieszkania  = 39 808 euro

 • box 2: dochód z udziałów w firmach: 0 euro

 • box 3: dochód z oszczędności (suma 16000 tys. euro) 30% od 4%= 192 euro

 • Podstawa opodatkowania: 40 000 euro rocznie, skutkująca podatkiem dochodowym w wysokości 13 327 euro rocznie

Państwo Z złożyli w 2016 ofiarę na rzecz parafii za pomocą przelewów bankowych w całkowitej sumie 480 euro rocznie. Po odliczeniu wartości progowej 1% podstawy opodatkowania (1% od 30000 euro = 300 euro) państwo Z występują o zwrot podatku od darowizny zwyczajnej w wysokości 480-300=180 euro, co przy mającej zastosowanie stopie podatku dochodowego 40,4% skutkuje zwrotem w wysokości 180*40,4%=73 euro.

Posts created 5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

error: Content is protected !!